Choď na obsah Choď na menu

Aktuálne oznamy

Program liturgického slávenia Veľkej noci v roku 2018

 

 

ZELENÝ ŠTVRTOK,   29.marec

FARSKÝ KOSTOL SV. ŠTEFANA:
18.00 SVÄTÁ OMŠA NA PAMIATKU PÁNOVEJ VEČERE
DO 20.00 TICHÁ POKLONA NAJSVÄTEJŠEJ SVIATOSTI
NA MIESTE SLÁVNOSTNÉHO ULOŽENIA

VO FILIÁLNYCH KOSTOLOCH
16.00  SVÄTÁ OMŠA NA PAMIATKU PÁNOVEJ VEČERE KOSTOL SV. MARTINA 
16.00  SVÄTÁ OMŠA NA PAMIATKU PÁNOVEJ VEČERE KOSTOL B.MILOSRDENSTVA

VEĽKÝ PIATOK,    30.marec

FARSKÝ KOSTOL SV. ŠTEFANA:
8.00 MODLITBA RANNÝCH CHVÁL SPOJENÝCH S POSVÄTNÝM ČÍTANÍM
A  MODLITBA KRÍŽOVEJ CESTY.

MODLITBA KRÍŽOVEJ CESTY VO FILIÁLNYCH KOSTOLOCH
10.00 KOSTOL SV. MARTINA 10.00 KOSTOL B.MILOSRDENSTVA
FARSKÝ KOSTOL SV. ŠTEFANA:
15.00  SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA
DO 18.00 POKLONA NAJSV. SVIATOSTI V “BOŽOM HROBE”

BIELA SOBOTA,     31. marec

FARSKÝ KOSTOL SV. ŠTEFANA:

7.30 MODLITBA RANNÝCH CHVÁL SPOJENÝCH S POSVÄTNÝM ČÍTANÍM
Od 8.00 do 16.30 TRADIČNÁ POKLONA NAJSVÄTEJŠEJ SVIATOSTI  V “BOŽOM HROBE”
18.00  SLÁVENIE VEĽKONOČNEJ VIGÍLIE PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA,  1. apríl
FARSKÝ KOSTOL SV. ŠTEFANA:
8.00 SVÄTÁ OMŠA
10.00 SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA
18.00 SVÄTÁ OMŠA 

VO FILIÁLNYCH KOSTOLOCH
KOSTOL SV. MARTINA  9.00 SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA
KOSTOL B.MILOSRDENSTVA: 10.30 SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA

VEĽKONOČNÝ PONDELOK, 
2. apríl

FARSKÝ KOSTOL SV. ŠTEFANA:
8.00 SVÄTÁ OMŠA , 18.00 SVÄTÁ OMŠA

KOSTOL SV. MARTINA,
9.00 SVÄTÁ OMŠA
KOSTOL B.MILOSRDENSTVA: 9.00 SVÄTÁ OMŠA