Choď na obsah Choď na menu

Kontakt a informácie

 

Rímskokatolícky farský úrad Šurany

Poštová adresa
 

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Šurany
M. R. Štefánika 2
SK - 942 01 Šurany

 

Farár a štatutárny zástupca
Rudolf Daňo, dekan

Kaplán vo farnosti
Anton Grznár, kaplán

 

Elektronická adresa

e-mail: surany@nrb.sk

 

Telefón
 

pevná linka: +421-35-650 00 32
mobil: 0917 613 997

 

Bankové spojenie
 

Slovenská sporiteľňa, pobočka Šurany: 0034733448/0900

IČO: 34013296,

DIČ: 2021040736
 

Informácie pre stránky a návštevy

Úradné hodiny a vybavovanie administratívy
vo Farskom úrade Šurany


Farský úrad sa nachádza v budove fary na ul.M.R.Štefánika č.2 v Šuranoch
 

Úradné a administratívne záležitosti vybavujeme

každý deň po svätej omši ( sv.omša je ráno o 6:30 h,  večer o 18:00 h)

alebo, ak je to možné 

počas dňa po osobnom prípadne telefonickom dohovore

( telefónne čísla: dekan-farár: 0917 613 997)

 

Zaopatrovanie chorých vybavujeme
ktorýkoľvek deň v každom čase po osobnom prípadne telefonickom dohovore
( telefónne čísla: dekan-farár: 0917 613 997 )

 
Upozornenie: v nedele a cirkevne prikázané sviatky úradné a administratíne záležitosti nevybavujeme
 


Pečiatka farnosti

 img_0692---version-2.jpg