Choď na obsah Choď na menu

Poriadok sv.omší

 

Poriadok svätých omší a sviatosti zmierenia

 

Šurany, farský kostol svätého Štefana, prvomučeníka

Pondelok -Piatok: 6:30 h, 18:00 h

Sobota: 6:30 h, 18:00 h

Nedeľa: 8:00 h ,10:00 h, 18:00 h

Svätá spoveď je každý deň pred svätou omšou okrem nedele. 
 

Nitriansky Hrádok, kostol svätého Martina, biskupa

Pondelok: 16:30 h

Nedeľa: 9:00 h

Svätá spoveď je v pondelok pred prvým piatkom od 15:30 do 16:30 h. 
 

Kostolný Sek, kostol Božieho milosrdenstva

Streda: 16:30 h

Nedeľa: 10:30 h

Svätá spoveď je v stredu pred prvým piatkom od 15:30 do 16:30 h.

 

Pravidelné duchovné podujatia a stretnutia
 

Modlitba posvätného ruženca

Šurany
Spoločná modlitba posvätného ruženca býva o 17:30 h pred každou večernou
svätou omšou.

 

Nitriansky Hrádok
Spoločná modlitba posvätného ruženca býva o 16:00 h pred svätou omšou.

Kostolný Sek
Spoločná modlitba loretánskych litánií a posvätného ruženca býva
o 15:45 h pred svätou omšou.

 

Ružencové odpoludnie v kostole Panny Márie Ružencovej

Koná sa počas letného obdobia každú nedeľu o 15:00 h v kostole P.M.Ružencovej
v Kostolnom Seku. Inak sa koná v Kostole Božieho milosrdenstva .
Veriaci sa modlia vždy Litánie k Panne Márii a tri posvätné ružence.

 

Fatimská sobota

Každú prvú sobotu v mesiaci začína o 6:30 vo farskom kostole Fatimská sobota poklonou
Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, pokračuje modlitbou posvätného ruženca a vrcholí slávením svätej omše.

 

Adorácia Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti

Tichá jednohodinová poklona býva každý štvrtok oo 17:00 do 18:00 h vo farskom kostole. 
Zakončená býva euchristickou pobožnosťou a požehnaním.

Celodenná výročná poklona Najsvätejšej Sviatosti

Koná sa dňa 25. februára vo farskom kostole od 7:00 h do 18:00 h.
Poklona začína i končí slávením svätej omše.
 

Nedeľné duchovné a formačné stretnutie pre deti

Stretnutie detí na spoločnej modlitbe, ručných prácach, hrách a piesňach pod vedením farských animátorov z eRka Šurany sa koná každú nedeľu od 15:00 do 17:00 h na fare.